Holland Strawberry House

Ons markante huis in de stijl van een Kaapse villa

ABZ Seeds onze aardbei
ABZ Seeds onze aardbei
ABZ Seeds onze aardbei

Artistieke aardbeien

De architectuur van Holland Strawberry House grijpt terug op een eeuwenoude, Hollandse traditie. De zogenoemde Kaapse stijl met de typerende, witte klokgevels in combinatie met het zwarte pannendak is door Hollandse boeren in de Kaapprovincie van Zuid Afrika ontwikkeld.

Tegenwoordig zijn het vooral de Kaapse wijnhuizen die in deze fraaie gebouwen gevestigd zijn. Wij zijn geïnspireerd door de internationale pioniersgeest van de Zuid Afrikaanse boeren. De aardbeizaden vinden vanuit Holland Strawberry House niet alleen hun weg naar Zuid Afrika, maar over de gehele wereld.

De beeldhouwer Hans ’t Mannetje heeft een toepasselijke gevelsteen voor ons Holland Strawberry House gehouwen. In een gevelsteen hoort ook een spreuk te staan.

Onze spreuk luidt: 'Aardbeien bij de Vleet' en dat is wat we volop hebben aan de Vleetweg in Andijk.

In de hal van Holland Strawberry House heeft de kunstenares Shunyam haar artistieke kijk op aardbeien in een muurschildering uitgebeeld. In de veelkleurige aardbeien komt de ware aardbei beleving treffend naar voren.

De titel van het kunstwerk: ‘Strawberries make my Heart beat’!