Disclaimer

ABZ Seeds

Op het gebruik van deze website (www.abz-strawberry.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

ABZ Seeds streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat ABZ Seeds niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ABZ Seeds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen ABZ Seeds en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

ABZ Seeds garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met ABZ Seeds te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. ABZ Seeds heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. ABZ Seeds aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van ABZ Seeds zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat ABZ Seeds daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Teeltadviezen

Aan informatie, verstrekt door ABZ Seeds, kan in geen enkele vorm rechten worden ontleed. Beschrijvingen, aanbevelingen en afbeeldingen in brochures, infosheets en op de website zijn gebaseerd op ervaringen in testen en in de praktijk. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verschil in resultaten op basis van deze informatie. De koper moet zelf vaststellen of de producten en informatie geschikt zijn voor de voorziene teelt en/of locale omstandigheden.

Product illustraties

Alle afgebeelde rassen zijn geteeld onder ideale omstandigheden. Identieke resultaten kunnen onder verschillende teeltomstandigheden niet gegarandeerd worden.

* onder kwekersrechts